Usselerveenweg in Enschede

Usselerveenweg in Enschede

Projecten Ecofalt

Dit is de 1e pilot gerealiseerd op een openbare weg, namelijk twee ontsluitingsweggetjes van een woonerf. Op twee locaties is een Ecofalt onderlaag (6 cm.) aangebracht met daarop een deklaag, beide locaties bevatten een oppervlakte van circa 200 m2. Op een oppervlakte van circa 1200 m2 is een profileerdeklaag (4 cm. dik) aangebracht op een bestaande verharding van steenmengsel voorzien van penetratielagen.

Ecofalt