Over Ecofalt

Ecofalt is een nieuw product voor het maken van gesloten verhardingen, een alternatief op asfalt. Ecofalt heeft de uiterlijke kenmerken van regulier warm asfalt maar wordt, wat uniek is in Nederland, volledig koud geproduceerd. Dit levert bij productie, een reductie van 100% in gasverbruik en CO2 –uitstoot op. Een andere unieke eigenschap van Ecofalt is dat de onder- en tussenlaag voor maar liefst 90% uit gerecycled slooppuin bestaan.

Ecofalt wordt volledig op omgevingstemperatuur geproduceerd. Waar bij het mengen voor regulier asfalt een productietemperatuur van 180 graden Celsius nodig is kunnen we dit bij Ecofalt al realiseren bij 15 graden Celsius.

In de Ecofalt-menginstallatie worden eerst alle afzonderlijke gradaties steenslag (en/of puinfracties) gewogen vanuit de voorraadbunkers, daarna worden ze met transportbanden naar de menger gebracht. In de menger worden binnen enkele seconden de afgewogen fracties gemengd met vulstof en eventuele hulpstoffen (plantaardige meng oliën/kalk etc.). Als alle bestanddelen gemixt zijn wordt onder hoge druk de speciale Ecofalt-bitumenemulsie in de menger gedoseerd en kan, nadat de bitumen vermengd zijn, de menger gelost worden in de voorraadbunker. De menger heeft een capaciteit van ongeveer 3.000 kilogram per charge.

Vanuit de voorraadbunkers kan nu het Ecofalt in de vrachtauto geladen worden om naar de asfaltspreidmachine op de werklocatie te brengen. Hierbij is het voordeel ten opzichte van regulier asfalt dat het niet verwarmd of geïsoleerd hoeft te blijven, het materiaal is immers al op omgevingstemperatuur.

Ecofalt wordt op omgevingstemperatuur geproduceerd en daardoor blijft een enorme hoeveelheid aan gas bespaart en uitstoot aan CO2 voorkomen.

Wat de CO2-Footprint van Ecofalt ook zeker ten goede komt is dat een groot gedeelte (enkele mengsels zelfs voor 90%) van het mineraal aggregaat bestaat uit gerecycled slooppuin waardoor er minder nieuw natuurlijk gesteente gewonnen hoeft te worden.

Omdat het mengsel Ecofalt niet onderhevig is aan een omgevingstemperatuur kan transport van het materiaal naar de bouwplaats ook efficiënter worden uitgevoerd. Vrachtvervoer kan effectiever worden ingepland waardoor de CO2-uitstoot (en transportbewegingen) worden verlaagd.

Tijdens de productie van Ecofalt vindt geen verhitting van het materiaal plaats. Hiermee wordt een enorme hoeveelheid gas bespaard. Per 1.000 kilogram Ecofalt betekent dit al snel 8 à 10 kubieke meter aardgas.

Besparing in cijfers:
Voor een reguliere weg van 100 meter lang en 5 meter breed besparen we met Ecofalt maar liefst 1575 m3 gas; een gemiddeld gasverbruik van een huishouden op jaarbasis. Daarnaast bespaart het 3,44 ton CO2 –uitstoot.

Wanneer we 1% van de productie van asfalt per jaar vervangen door Ecofalt, besparen we een gemiddeld gasverbruik van 420 huishoudens en 1540 ton CO2 –uitstoot.

De speciale Ecofalt-bitumenemulsie, dat wordt gebruikt als bindmiddel in de verschillende Ecofalt mengsels, is een emulsie bestaande uit bitumen en diverse biologische oliën op basis van zonnebloemzaden, vlassen en lijnzaad. Deze oliën zorgen er mede voor dat er geen chemicaliën in het mengsel nodig zijn om de bitumen op lage temperaturen te vermengen en te verwerken.

Het mineraal aggregaat in de verschillende Ecofalt mengsels is nagenoeg gelijk opgebouwd als in vergelijkbare warmasfaltmengsels. Grote uitzondering is de mineraal opbouw in het ‘puin’ van de onder- en tussenlaag. In deze mengsels is het natuurlijk steengehalte voor circa 90% procent vervangen door diverse gradaties gebroken beton en metselpuin, een opgewaardeerde afvalstroom uit de sloop en wegenbouw.

In plaats van het hergebruiken van deze bestanddelen in fundering constructies kan het nu ook als hoogwaardig product worden hergebruikt in de bovenste verhardingslagen. Hierbij wordt een enorme slag geslagen in de circulaire toepassing van materialen.

Aankomende jaren komt onverminderd veel slooppuin vrij wat de laatste 25 jaar veelal in fundering constructies van wegen werd gebruikt. Ook de komende jaren zullen er veel van deze wegen worden gereconstrueerd, waarbij al voldoende mengkorrelmix vrijkomt om de weg weer opnieuw goed te funderen, er is er minder van dit “nieuwe” materiaal nodig.

Bij de ontwikkeling van Ecofalt was een van de uitgangspunten dat we een duurzaam alternatief voor asfalt wilden ontwikkelen. Daarbij hebben we onszelf als doel gesteld dat het een product moest zijn dat zoveel mogelijk kenmerken en eigenschappen van regulier asfalt bezit, zodat het ook te verwerken is door regulier asfalt verwerkingsmaterieel en vakmensen van een asfaltploeg.

Ecofalt is dan ook te verwerken met regulier asfaltmaterieel. Voor het verwerken en het walsen van het Ecofalt hebben we samen met de mensen van onze asfaltploeg uitgezocht hoe we de verschillende producten het beste kunnen aanbrengen op de weg met de daar bijhorende wals schema’s.

Een belangrijk aspect van duurzaam denken en doen is circulaire toepasbaarheid van producten. Aan het einde van de levensduur van een product moet het hoogwaardig hergebruikt kunnen worden evenals hergebruik van de al gerecyclede materialen.

Ecofalt is aan het einde van haar levensduur volledig recyclebaar in zowel warme als koude asfalt mengsels.  In de onder- en tussenlaag van Ecofalt wordt het steengehalte voor 90 % gevormd door gerecycled slooppuin.Dit slooppuin, afkomstig uit de wegenbouw en sloop van gebouwen, wordt voor ons opgewaardeerd tot hoogwaardige grondstoffen bij een regionale recyclingmaatschappij.

Contact
``Wanneer we 1% van de productie van asfalt per jaar vervangen door Ecofalt, besparen we een gemiddeld gasverbruik van 420 huishoudens en 1540 ton CO2 –uitstoot.``

Aankomende jaren komt onverminderd veel slooppuin vrij wat de laatste 25 jaar veelal in fundering constructies van wegen werd gebruikt. Ook de komende jaren zullen er veel van deze wegen worden gereconstrueerd, waarbij al voldoende mengkorrelmix vrijkomt om de weg weer opnieuw goed te funderen, er is er minder van dit `nieuwe` materiaal nodig. Een belangrijk aspect van duurzaam denken en doen is circulaire toepasbaarheid van producten. Aan het einde van de levensduur van een product moet het hoogwaardig hergebruikt kunnen worden evenals hergebruik van de al gerecyclede materialen. Ecofalt is aan het einde van haar levensduur volledig recyclebaar in zowel warme als koude asfalt mengsels.