Noordhoek Lies op Terschelling

Noordhoek Lies op Terschelling

Projecten Ecofalt

Op een bestaande asfaltweg is een nieuwe profileerdeklaag (gemiddelde dikte van 35 milimeter) van Ecofalt 0-8 aangebracht.
Circa 300 vierkante meter overlagen. Daarnaast zijn vier freesbakken gevuld met Ecofalt 0-8.

Ecofalt