Toepassingen

Hier vind je verschillende voorbeelden waarbij we succesvol Ecofalt hebben toegepast. Daarnaast is er ook te lezen hoeveel aardgas en CO2-uitstoot we bij deze projecten hebben bespaard door het toepassen van Ecofalt in plaats van regulier asfalt.